Çertifiko njohurinë tuaj ndaj anglishtes.

Çfarëdo niveli gjuhësor të keni, ju tashmë e keni mundësinë ta çertifikoni atë, duke bërë një test online nga shtëpia juaj, dhe të merrni çertifikatë.

Sot në tregun e punës dhe atë të edukimit kërkohet dëshmi e njohjes së gjuhës angleze, kështu që IALC ju ofron mundësinë për ta dëshmuar zyrtarisht njohurinë gjuhësore që ju e posedoni. Ne gjithashtu do t’ju lëshojmë në të ardhmen, vërtetim të çertifikatës, nëse kjo do të kërkohet nga ana juaj, apo e institucioneve, ku ju do ta paraqitni si dëshmi zyrtare për mbrojten e anglishtes suaj.

Hapi i parë

Behet pagesa $65 per testin me karten e bankes tek ky link: Pagesa $65 me nje karte banke. Per menyrat e tjera te pageses na kontaktoni. Sapo te beni pagesen ne do jua konfirmojme. Plotëso formularin e aplikimit dhe vendosni daten qe deshironi te beni testin.

Hapi i dytë

Pas pageses dhe plotesimit te formularit, aplikuesi i nënshtrohet testimit online nga kompjuteri i tij/saj.  IALC dergon testin ne menyre elektronike i cili përmban pyetje-përgjigje dhe kuize, sipas nivelit gjuhësor që posedon. Aplikuesi e përfundon testin online brenda 120 minutave, pastaj IALC njofton aplikuesin për pikët e fituara.

Hapi i tretë

Marrja e çertifikatës ofrohet ne 2 mënyra: Varianti elektronik qe eshte skanimi i çertifikates dhe dergohet me Email. Ky sherbim ofrohet GRATIS. Varianti i dyte eshte postimi i çertifikates origjinale nepermjet postes amerikane USPS në adresën e aplikuesit. Kostoja postare eshte $25. Pagesa behet me karte banke ketu: $25 Posta ose me PayPal.

Pse të çertifikohem për gjuhën angleze?

Sot punëdhënësit në mbarë botën kërkojnë dëshminë e gjuhës angleze. Njerëzit të cilët janë duke kërkuar për punësim apo duan të ndryshojnë karrierë, ose dëshirojnë për të fituar një kualifikim që të avancojnë më tej me studime, atëherë çertifikata e gjuhës angleze kërkohet të jetë pjesë e CV / Resume se tyre për t’i realizuar këto qëllime.

IALC Group si një insticution arsimor amerikan i liçensuar që nga viti 2012 në New York, ushtron aktivitetin e tij duke ofruar kurse dhe teste të gjuhëve nga platforma online, për studentë të kombësive të ndryshme si në Amerikë, Kanada dhe Europë.

Bashkohu dhe ti në këtë rrjet ndërkombëtar duke marr çertifikatën e gjuhën angleze nga një institucion arsimor amerikan i njohur ndërkombëtarisht. Duke u pajisur me çertifikatë atëherë IALC do të jetë referencë dhe dëshmon për njohurinë tuaj të anglishtes.

Pasi te keni bere pagesen per testin atehere plotesoni formularin me poshte:

PLOTËSO FORMULARIN PËR TE FILLUAR ME TESTIN