Mbiemrat Anglisht

Alfabeti anglisht Peremrat anglisht  Parafjalet anglisht Shprehje anglisht
 Emrat anglisht Foljet anglisht  Nyjet anglisht Fjalor anglisht shqip
 Mbiemrat anglisht  Ndajfojet anglisht  Numrat anglisht Video mesime anglisht

Mësimi i Mbiemrave ne anglisht është shumë i rëndësishem, sepse struktura e saj është përdorur në çdo bisedë te ditës.  Por së pari ne duhet të dimë se çfarë roli kane mbiemrat  në gramatikën e gjuhës angleze.

Mbiemrat ne anglisht  janë fjalë që përshkruajnë apo modifikojnë një person apo gjë në fjali.
Një mbiemër përshkruan një emër, dhe qendrojne përpara emrit, e kunderta ndodh ne gjuhë te tjera si psh tek shqipja. Mbiemrat kane numer: njëjës dhe shumësi si dhe gjini: femërore - mashkullore, por kjo nuk ekziston në anglisht, kështu që jane shumë lehtë për t'u përdorur mbiemrat ne anglisht. Ju mund të kuptojmë madhësinë dhe ngjyrën e një emër vetëm nga mbiemër para saj.

Shembuj: The white house  (Shtëpia e Bardhë). (e bardhë [white] këtu është një mbiemër, na tregon neve ngjyrën e shtëpisë)
The tall man (Burrë i gjatë) (i gjatë [tall] këtu është një mbiemër, ku na tregon neve madhësinë e njeriut)
Gjithashtu mbiemrat mund të na ndihmojë te dijme se çfarë mendojnë njerëzit për një emër (diçka ose dikend).
Shembuj: She is a beautiful lady, it's a good lesson (ajo është një zonjë e bukur, ky është një mësim i mirë). (Mbiemrat: e bukur (beautiful) dhe i mirë (good) janë të gjitha mbiemra qe na treguar mendimet e të tjerëve).

Llojet e mbiemra:

Ka shumë lloje të mbiemrave, disa prej tyre shprehin:

Size - Permasa:  (i/e madh, (big) i/e vogël,(small), i/e gjatë,(tall), i/e shkurtër, (short)...),
Color- Ngjyra: (i/e zezë, (black). i/e bardhë (white), i/e gjelber, (greem), i/e kuqe (red) ...),
Age- Moshe: (i/e vjetër, ( old) . i ri / e re (new) ..),
Origin - Origjine: (francez/e (french), italian/e (italian), amerikan/e (american) ...) etj.

Këtu kemi disa shembuj:

English Adjectives 
Mbiemrat anglisht
     Albanian Adjectives
Mbiemrat shqip
a pretty girl nje vajze e bukur
a nice friend nje shok i mire
a tall building nje ndetese e larte
a green tree nje peme e gjelber
the old red house nje shtepi e vjeter