Emrat Anglisht

Alfabeti anglisht Peremrat anglisht  Parafjalet anglisht Shprehje anglisht
 Emrat anglisht Foljet anglisht  Nyjet anglisht Fjalor anglisht shqip
 Mbiemrat anglisht  Ndajfojet anglisht  Numrat anglisht Video mesime anglisht

Mësimi i emrave ne anglisht është shumë i rëndësishme, sepse struktura e saj është përdorur në çdo bisedë te ditë. Së pari ne duhet të dimë se çfarë roli kane emrat në strukturën e gramatikës ngleze.
Nouns English / Emrat ne anglisht janë fjalë te përdorura që emërojnë një person / njerez, kafshë, vend, gjë, ose ide abstrakte. Emrat zakonisht janë pjesa më e rëndësishme e fjalorit.
Një emër është një fjalë duke folur në lidhje me një person, një gjë apo një ide abstrakte. Një emër gjithashtu mund t'i përgjigjet pyetjes "kush (who) apo çfarë (what)".

Who lives in the house? - David.
Që jeton në shtëpi? - Davidi. (Davidi eshte emer), gjithashtu është emër dhe fjala "shtëpi".

What do you have in your hand? - A book.
Çfarë keni në dorën tuaj? - Një libër. (Libri = emer), gjithashtu është  emër fjala "dorë".
Këto gjithashtu janë emra,  per shembull:, mace (cat), qen (dog), qumësht (milk), vëllai (brother), shtet (country), stilolaps (pen).

Ka lloje të ndryshme emrash:

Emra abstrakt: liria (freedom), miqësia (friendship), ide (thought) ... (ne nuk mund t'i shohin ato në mënyrë te drejtperdrejte, prandaj ata janë quajtur abstrakt).
Emrat: burrë (man), grua (woman), mi (mouse), shkolla (school), letër (letter) ... (Duke folur në lidhje me njerëzit, vendeve, dhe gjërat)

Gerunds: ju mund të ndryshoni një folje për ta bërë ate një emër, kur ju t'i shtoni "ing" në fund të foljes, "speak" (flas)  është një folje, speak + ing = (noun - emer). psh: I like to write (verb), I like writing (noun). Më pëlqen të shkruaj (folje), me pelqen shkrimi (emer).

Emrat jane 2 llojesh, countable (te numerueshem, dhe te panumërueshëm (uncountable).

Te numerueshem është përdorur për gjëra që ju mund t'u numeroni (psh. një banane, një lugë, një portokall), ne mund të themi një banane ose dy tre banane, kështu që do të thotë se është "një banane" eshte countable noun (emer i numerueshem).
Te panumërueshëm jane kur ju nuk mund t'i numeroni, për shembull qumështi është i panumërueshëm, sepse ajo është një lëng. Ju nuk mund të thoni "qumësht një", "dy qumesht" .. keshtu që qumështi është i panumërueshëm, dhe ne mund të themi vetëm: qumësht, disa qumësht, shumë qumësht ... etj. Nëse ju doni të përdorni shprehje countable fjalëve të panumërueshëm, për shembull, ju mund të thoni: Unë dua 2 gota e qumështit (gotat janë te numerueshme, ju mund të përdorni atë para fjales qumësht), ju nuk mund të thoni "two milks" .

Ketu keni disa shembuj:

English Nouns
Emrat anglisht 
     Albanian Nouns
Emrat shqip
two cats dy mace
car garage    garazh makine
black car makine e zeze
a green tree peme e gjelber
three cars tre makina